"Ông được nhìn thấy bởi các quốc gia đen tại Liên Hợp Quốc" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông được nhìn thấy bởi các quốc gia đen tại Liên Hợp Quốc" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được nhìn thấy bởi các quốc gia đen tại Liên Hợp Quốc" dịch sang tiếng anh: He is seen by the black nations at the U.N
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login