"Đối với những cá nhân này, tất cả các hình phạt rõ ràng là vô dụng như một sự chống lại tâm lý của tội phạm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đối với những cá nhân này, tất cả các hình phạt rõ ràng là vô dụng như một sự chống lại tâm lý của tội phạm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với những cá nhân này, tất cả các hình phạt rõ ràng là vô dụng như một sự chống lại tâm lý của tội phạm." dịch câu này sang tiếng anh là: For these individuals all punishment is clearly useless as a psychological counteraction of crime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login