"Séc là một quốc gia không giáp biển." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Séc là một quốc gia không giáp biển." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Séc là một quốc gia không giáp biển." câu này tiếng anh là: Czech is a landlocked country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login