"Câu hỏi đã được giải quyết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Câu hỏi đã được giải quyết." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu hỏi đã được giải quyết." câu này tiếng anh dịch: The question has been settled.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login