"Hãy tưởng tượng sự hoang mang của tôi khi cô ấy nói vậy!" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hãy tưởng tượng sự hoang mang của tôi khi cô ấy nói vậy!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy tưởng tượng sự hoang mang của tôi khi cô ấy nói vậy!" dịch sang tiếng anh: Imagine my bewilderment when she said that!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login