"Tôi chưa thể đưa ra quyết định." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi chưa thể đưa ra quyết định." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chưa thể đưa ra quyết định." tiếng anh câu này dịch: I can't make a decision just yet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login