"Những người bỏ thời gian đối mặt được coi là những người làm việc chăm chỉ nhất." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Những người bỏ thời gian đối mặt được coi là những người làm việc chăm chỉ nhất." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người bỏ thời gian đối mặt được coi là những người làm việc chăm chỉ nhất." dịch câu này sang tiếng anh là: Those who put in most face time are seen as the hardest workers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login