"Biển lấp lánh dưới ánh mặt trời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Biển lấp lánh dưới ánh mặt trời." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Biển lấp lánh dưới ánh mặt trời." câu này tiếng anh dịch: The sea sparkled in the sun.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login