"Sau đó, ông đã đi vào chi tiết về công việc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sau đó, ông đã đi vào chi tiết về công việc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, ông đã đi vào chi tiết về công việc." tiếng anh dịch: He then went into particulars about the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login