"Cô lên đường với một tốc độ thông minh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô lên đường với một tốc độ thông minh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lên đường với một tốc độ thông minh." dịch câu này sang tiếng anh: She set off at a smart pace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login