"Hazlitt, mặc dù trẻ hơn nhiều, nhưng đã sớm tranh chấp với Wordsworth về các điều khoản ngang nhau." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Hazlitt, mặc dù trẻ hơn nhiều, nhưng đã sớm tranh chấp với Wordsworth về các điều khoản ngang nhau." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hazlitt, mặc dù trẻ hơn nhiều, nhưng đã sớm tranh chấp với Wordsworth về các điều khoản ngang nhau." dịch câu này sang tiếng anh là: Hazlitt, though much younger, was soon disputing with Wordsworth on equal terms.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login