"Đó là một tình huống trơn trượt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đó là một tình huống trơn trượt." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một tình huống trơn trượt." câu này dịch sang tiếng anh là: That is a slippery situation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login