"Chúng tôi sử dụng x làm biểu tượng cho một số lượng không xác định." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi sử dụng x làm biểu tượng cho một số lượng không xác định." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sử dụng x làm biểu tượng cho một số lượng không xác định." tiếng anh câu này dịch: We use x as the symbol for an unknown quantity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login