"Cô ấy chưa trưởng thành để làm điều đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy chưa trưởng thành để làm điều đó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy chưa trưởng thành để làm điều đó." câu này dịch sang tiếng anh:It was immature of her to do that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login