"Đàm phán hòa bình sẽ nối lại vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đàm phán hòa bình sẽ nối lại vào ngày mai." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đàm phán hòa bình sẽ nối lại vào ngày mai." câu này dịch sang tiếng anh là: Peace talks will resume tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login