"Nếu dữ liệu đầu vào chỉ định nó, tệp sẽ đóng và quá trình kết thúc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nếu dữ liệu đầu vào chỉ định nó, tệp sẽ đóng và quá trình kết thúc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu dữ liệu đầu vào chỉ định nó, tệp sẽ đóng và quá trình kết thúc." câu này tiếng anh dịch: If the input data specified it, the file will close and the process terminates.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login