"Ông ca ngợi vợ về phẩm giá của mình dưới sự tấn công của báo lá cải." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông ca ngợi vợ về phẩm giá của mình dưới sự tấn công của báo lá cải." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông ca ngợi vợ về phẩm giá của mình dưới sự tấn công của báo lá cải." câu này tiếng anh là: He praised his wife for her dignity under the onslaught of the tabloid press.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.