"Loài bướm satyr này chỉ được tìm thấy ở một khu vực nhỏ thuộc khu vực giữa Đại Tây Dương của Hoa Kỳ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Loài bướm satyr này chỉ được tìm thấy ở một khu vực nhỏ thuộc khu vực giữa Đại Tây Dương của Hoa Kỳ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Loài bướm satyr này chỉ được tìm thấy ở một khu vực nhỏ thuộc khu vực giữa Đại Tây Dương của Hoa Kỳ." câu này tiếng anh dịch: This species of satyr butterfly was found only in a small area of the mid-Atlantic region of the United States.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login