"Tôi cảm thấy mình bị trừng phạt vì những gì mẹ tôi đã làm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi cảm thấy mình bị trừng phạt vì những gì mẹ tôi đã làm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy mình bị trừng phạt vì những gì mẹ tôi đã làm." câu này dịch sang tiếng anh:I felt I was being punished for what my mother had done.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login