"Anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy đã không có một lời cầu nguyện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy đã không có một lời cầu nguyện." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy đã không có một lời cầu nguyện." câu này tiếng anh dịch: He tried hard, but he didn't have a prayer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login