"William Herschel đã phát hiện ra Thiên vương tinh vào năm 1781." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "William Herschel đã phát hiện ra Thiên vương tinh vào năm 1781." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"William Herschel đã phát hiện ra Thiên vương tinh vào năm 1781." câu này dịch sang tiếng anh là: William Herschel discovered Uranus in 1781.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login