"Tôi gọi điện cho quán rượu, nhưng không có niềm vui. Chủ nhà không biết cô ấy ở đâu." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi gọi điện cho quán rượu, nhưng không có niềm vui. Chủ nhà không biết cô ấy ở đâu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi gọi điện cho quán rượu, nhưng không có niềm vui. Chủ nhà không biết cô ấy ở đâu." tiếng anh dịch: I phoned the pub, but no joy. The landlord didn't know where she was.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login