"Tôi cảm thấy như một con cá ra khỏi nước trong ngôi trường mới của tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi cảm thấy như một con cá ra khỏi nước trong ngôi trường mới của tôi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy như một con cá ra khỏi nước trong ngôi trường mới của tôi." dịch sang tiếng anh là: I felt like a fish out of water in my new school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login