"Tôi đã không nói với mẹ và bố - tôi không muốn làm họ lo lắng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đã không nói với mẹ và bố - tôi không muốn làm họ lo lắng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã không nói với mẹ và bố - tôi không muốn làm họ lo lắng." tiếng anh câu này dịch: I didn't tell Mum and Dad - I didn't want to worry them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login