"Bình luận của ông hoàn toàn không phù hợp trong một dịp long trọng như vậy." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bình luận của ông hoàn toàn không phù hợp trong một dịp long trọng như vậy." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bình luận của ông hoàn toàn không phù hợp trong một dịp long trọng như vậy." câu này tiếng anh là: His comments were wholly inappropriate on such a solemn occasion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login