"Nó đã xảy ra vào thế kỷ XIX." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nó đã xảy ra vào thế kỷ XIX." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã xảy ra vào thế kỷ XIX." tiếng anh là: It happened in the nineteenth century.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login