"Tổng thống đã rất ấn tượng bởi tốc độ và sự kỹ lưỡng của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tổng thống đã rất ấn tượng bởi tốc độ và sự kỹ lưỡng của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống đã rất ấn tượng bởi tốc độ và sự kỹ lưỡng của mình." dịch sang tiếng anh là: The President was impressed by his speed and thoroughness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login