"Cô đã rút ra một sự tương đồng giữa sinh nở và quá trình sáng tạo." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cô đã rút ra một sự tương đồng giữa sinh nở và quá trình sáng tạo." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã rút ra một sự tương đồng giữa sinh nở và quá trình sáng tạo." dịch câu này sang tiếng anh là: She drew an analogy between childbirth and the creative process.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login