"Một chiếc máy bay kéo theo một biểu ngữ đang lượn vòng trên đầu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Một chiếc máy bay kéo theo một biểu ngữ đang lượn vòng trên đầu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một chiếc máy bay kéo theo một biểu ngữ đang lượn vòng trên đầu." câu này tiếng anh dịch: A plane trailing a banner was circling overhead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login