"Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình trước sự bất tuân của con trai." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình trước sự bất tuân của con trai." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình trước sự bất tuân của con trai." câu này dịch sang tiếng anh là: She struggled to control her anger at her son's disobedience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login