"Tôi đã có máy tính của tôi đã sẵn sàng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi đã có máy tính của tôi đã sẵn sàng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có máy tính của tôi đã sẵn sàng." dịch sang tiếng anh: I had my calculator ready.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login