"Các bậc cha mẹ thường có một thời gian khó khăn để giành được sự tự tin của con riêng của họ?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các bậc cha mẹ thường có một thời gian khó khăn để giành được sự tự tin của con riêng của họ?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bậc cha mẹ thường có một thời gian khó khăn để giành được sự tự tin của con riêng của họ?" tiếng anh câu này dịch: Do stepparents usually have a hard time winning the confidence of their stepchildren?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login