"Đột quỵ khiến cô không có khả năng nói." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đột quỵ khiến cô không có khả năng nói." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đột quỵ khiến cô không có khả năng nói." dịch câu này sang tiếng anh là: The stroke rendered her incapable of speech.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.