"Một sự gia tăng nhỏ trong chi tiêu địa phương sẽ chuyển thành một sự gia tăng lớn về thuế bất động sản." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Một sự gia tăng nhỏ trong chi tiêu địa phương sẽ chuyển thành một sự gia tăng lớn về thuế bất động sản." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một sự gia tăng nhỏ trong chi tiêu địa phương sẽ chuyển thành một sự gia tăng lớn về thuế bất động sản." tiếng anh là: A small increase in local spending will translate into a big rise in property tax.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login