"Trẻ em cần hướng dẫn đạo đức để thực hiện theo cách của họ trên thế giới." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trẻ em cần hướng dẫn đạo đức để thực hiện theo cách của họ trên thế giới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trẻ em cần hướng dẫn đạo đức để thực hiện theo cách của họ trên thế giới." tiếng anh dịch: Children need moral guidance to make their way in the world.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login