"Tôi không ác cảm với thành công của cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi không ác cảm với thành công của cô ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không ác cảm với thành công của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh:I don't grudge her success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login