"Cựu quân nhân thường đấu tranh để điều chỉnh lại cuộc sống bên ngoài quân đội." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cựu quân nhân thường đấu tranh để điều chỉnh lại cuộc sống bên ngoài quân đội." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cựu quân nhân thường đấu tranh để điều chỉnh lại cuộc sống bên ngoài quân đội." câu này dịch sang tiếng anh là: Former soldiers often struggle to readjust to life outside the army.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login