"Tôi sẽ đến New York vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi sẽ đến New York vào ngày mai." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ đến New York vào ngày mai." tiếng anh là: I'm leaving for New York tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login