"Chính tả của cô đã được cải thiện." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chính tả của cô đã được cải thiện." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính tả của cô đã được cải thiện." dịch câu này sang tiếng anh: Her spelling has improved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login