"Hành lý ký gửi của hành khách là 75 pounds mỗi người." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hành lý ký gửi của hành khách là 75 pounds mỗi người." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành lý ký gửi của hành khách là 75 pounds mỗi người." dịch câu này sang tiếng anh là: Passengers' baggage allowance is 75 pounds per person.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login