"Cô cảm thấy quá thờ ơ thậm chí không thể di chuyển." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô cảm thấy quá thờ ơ thậm chí không thể di chuyển." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy quá thờ ơ thậm chí không thể di chuyển." câu này dịch sang tiếng anh:She felt too apathetic even to move.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.