"Một bức thư đã được gửi đến mọi trường học trong cả nước." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Một bức thư đã được gửi đến mọi trường học trong cả nước." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một bức thư đã được gửi đến mọi trường học trong cả nước." dịch câu này sang tiếng anh: A mailing had gone out to every school in the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login