"Trong những ngày đầu máy du lịch này đã trở thành trụ cột của đất nước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Trong những ngày đầu máy du lịch này đã trở thành trụ cột của đất nước." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong những ngày đầu máy du lịch này đã trở thành trụ cột của đất nước." câu này tiếng anh dịch: In these locomotive days tourism has become the mainstay of the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login