"Đề xuất không đi đến đâu trong Thượng viện." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đề xuất không đi đến đâu trong Thượng viện." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất không đi đến đâu trong Thượng viện." tiếng anh dịch: The proposal went nowhere in the Senate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login