"Việc sửa chữa tốn rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền chi tiêu tốt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Việc sửa chữa tốn rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền chi tiêu tốt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc sửa chữa tốn rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền chi tiêu tốt." tiếng anh câu này dịch: The repairs cost a lot, but it's money well spent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login