"Họ đã tăng tiền cược bằng cách đặt giá thầu 120 triệu đô la để mua công ty." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Họ đã tăng tiền cược bằng cách đặt giá thầu 120 triệu đô la để mua công ty." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã tăng tiền cược bằng cách đặt giá thầu 120 triệu đô la để mua công ty." dịch câu này sang tiếng anh: They've upped the ante by making a $120 million bid to buy the company.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login