"Sự chậm trễ là quen thuộc với tất cả các tờ rơi thông thường." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Sự chậm trễ là quen thuộc với tất cả các tờ rơi thông thường." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự chậm trễ là quen thuộc với tất cả các tờ rơi thông thường." dịch câu này sang tiếng anh là: Delays are familiar to all regular flyers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login