"Hàm ý của người lái xe trong tội phạm không bao giờ được chứng minh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hàm ý của người lái xe trong tội phạm không bao giờ được chứng minh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hàm ý của người lái xe trong tội phạm không bao giờ được chứng minh." câu này tiếng anh là: The driver's implication in the crime was never proved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login