"Đồ trang sức có thể là của bạn với giá 15 đô la cộng với vận chuyển và xử lý." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đồ trang sức có thể là của bạn với giá 15 đô la cộng với vận chuyển và xử lý." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đồ trang sức có thể là của bạn với giá 15 đô la cộng với vận chuyển và xử lý." tiếng anh là: The jewelry can be yours for $15 plus shipping and handling .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login