"Sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng điều này có thể giải quyết tất cả các vấn đề của khu vực ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng điều này có thể giải quyết tất cả các vấn đề của khu vực ngay lập tức." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng điều này có thể giải quyết tất cả các vấn đề của khu vực ngay lập tức." tiếng anh dịch: It would be naive to think that this could solve all the area's problems straight away.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login